PERLINDUNGAN DATA :

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


KESELAMATAN STORAN :

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.


DASAR KESELAMATAN ICT PKB :

Secara umumnya dasar keselamatan ICT Politeknik Kota Bharu adalah berdasarkan kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU. 

Rujuk di sini : -

Dasar Keselamatan ICT.  ( Klik Disini )

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** E-Perolehan *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

  

 

 

Takwim PKB

Go to top