1. KP Pengurusan Aset

           a. Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-16                        ( Muatturun )

           b. Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17)      ( Muatturun )

2. PA Pelaburan Strategik

3. PB Pengurusan Belanjawan

4. PK Perolehan Kerajaan

5. PR Pinjaman Perumahan

6. PS Tadbir Urus Kewangan

7. WP Pengurusan Wang Awam

Login Form

Perkhidmatan Online

PKB Online

» SPMP      » OPAC Library

» eThumb  » iTransport

» eKerosakan  » iClaim

» Inovasi PNP  » DSPACE

» LEDsToys    » NCTVETI

Pelajar Online

» SPMP    » 1L5G    » ALUMNI PKB

G2G Online

» myGovernment    » KPTM    

» ANM     » ESIS    » JPP 

» HRMIS 1.0    » HRMIS 2.0   

» MYSPA    » MYSPATA 

» AKEPT

 

G2C Online
G2B Online

» ePerolehan 

» PTPTN

» SSM

» Biasiswa KPM

Takwim PKB

Go to top