1. KP Pengurusan Aset (Muatturun)       

2. PA Pelaburan Strategik (Muatturun)

3. PB Pengurusan Belanjawan (Muatturun)

4. PK Perolehan Kerajaan (Muatturun)

5. PR Pinjaman Perumahan (Muatturun)

6. PS Tadbir Urus Kewangan (Muatturun)

7. WP Pengurusan Wang Awam (Muatturun)

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** E-Perolehan *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

  

 

 

Takwim PKB

Go to top