Pengenalan dan Fungsi CRI

PENGENALAN

Pusat Penyelidikan Inovasi telah ditubuhkan di Politeknik Kota Bharu pada tahun 2009.

Ia diwujudkan bagi memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan kakitangan Politeknik.

Unit ini juga berperanan sebagai pusat utama penyelarasan semua aktiviti penyelidikan inovasi dan komersialan di Politeknik Kota Bharu.

 

FUNGSI PUSAT PENYELIDIKAN INOVASI & KOMERSIALAN PKB

 • Menggalakkan budaya penyelidikan dan inovasi di PKB
 • Menyediakan ruang dan peluang bagi staf PKB untuk membentang dan menerbitkan kertas kerja penyelidikan dan inovasi dengan penganjuran seminar.
 • Memudahcara proses permohonan geran penyelidikan FRGS dan PRGS.
 • Menggalakkan pembentukan kumpulan KIK (Kumpulan Inovatif dan Kreatif) di PKB.
 • Menggerakkan kajian keperluan PNA bagi setiap program akademik di PKB
 • Memastikan KPI yang berkaitan penyelidikan dan inovasi di PKB dipenuhi melalui Polypmo
 • Menerbitkan dokumentasi bagi penyelidikan dan inovasi di PKB
 • Memudahcara dan menguruskan proses permohonan harta intelek bagi produk yang mempunyai nilai komersial

Visi /Misi/ Matlamat

Visi

Menjadi pusat rujukan penyelidikan dan inovasi yang cemerlang

Misi

Melaksanakan pengurusan penyelidikan, inovasi, penerbitan, pertandingan dan KIK dengan efisien dan berintegriti

Matlamat

Menghasilkan produk penyelidikan dan inovasi yang berkualiti tinggi

Direktori CRI

 Senarai AJK CRI ( Muatturun Carta Organisasi )

KETUA

 Dr. Tengku Ahmad Badrul Shah bin Raja Hussin

PENTADBIRAN

 Siti Martini binti Mustapha

 Melissa Khor Suan Chin

  
PENYELIDIKAN  Dr. Nik Azida binti Abd Ghani

 PENERBITAN

 Hasanah binti Shafie@Safein

 Ira Fazlin binti Mohd Fauzi

GRANT

 Affidah Mardziah binti Mukhtar

Wan Hamadi bin Zahari

  

INOVASI

 Chung Boon Chuan
 

KIK

Mejar Che Marzuki bin Che Hussin

KOMERSILAN

Hazmee bin Abd Halim

PROJEK STAF

 

Syed Shaifulbhary bin Syed Salabudin

PROJEK PELAJAR

 

Ahmad bin Omar

Roslinda binti Ismail

  

POLYSKILLS

Mohd Fadzil bin Ahmad

Carta Organisasi CRI

Proses Permohonan Penyertaan

Proses Permohonan Penyertaan Inovasi / Penulisan Ilmiah dan Pembentangan

Proses Permohonan Harta Intelek

Proses Perlaksanaan Produk Inovasi Boleh Diaplikasi

Proses Perlaksanaan Produk Inovasi Boleh Diaplikasi

 

 

Perkhidmatan Online

 1. PKB
 2. Pelajar
 3. G2G
 4. G2C
 5. G2B
 6. BLOG MINI

  

 

Takwim PKB

Go to top