Tarikh Keputusan Rasmi Penilaian Akhir Sesi JUN 2018 dan Tarikh Keputusan Rasmi Penilaian Latihan Industri Sesi JUN 2018 adalah pada  01 DISEMBER 2018 (SABTU) .

Pelajar boleh menyemak dan mencetak Slip Keputusaan Peperiksaan masing-masing mulai tarikh tersebut*.


Pelajar yang ingin membuat rayuan ke atas keputusan penilaiannya boleh berbuat demikian secara bertulis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik Kota Bharu (u/p Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu)  dalam tempoh Empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan rasmi dan disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. 

  1. Rayuan Keputusan Penilaian akan dikenakan bayaran sebanyak RM50
  2. Rayuan Semakan Semula Skrip Jawapan Peperiksaan dikenakan bayaran RM25

Bayaran boleh dibuat di kaunter Pentadbiran PKB atau Kiriman Wang / Wang Pos atas nama "PENGARAH POLITEKNIK KOTA BHARU"   

Tarikh akhir Rayuan Keputusan adalah pada 17 DISEMBER 2018.  

Disediakan oleh :

Unit Peperiksaan
Politeknik Kota Bharu

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

  

 

 

Takwim PKB

Go to top