SUDUT EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) POLITEKNIK KOTA BHARU

 

LOGO

 

OBJEKTIF 

i. Meningkatkan kesedaran amalan EKSA secara berterusan di Politeknik Kota Bharu.

ii. Penglibatan serius dan berterusan semua jabatan dan unit dalam merealisasikan kelestarian EKSA.

 

DASAR 

"Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, kreatif dan inovatif berkonsepkan amalan hijau bagi melahirkan warga yang produktif melalui amalan EKSA secara berterusan."

 

SLOGAN  

"Persekitaran Kondusif Pemangkin Produktiviti"

 

VISI

Penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformational bagi memenuhi tenaga kerja global.

 

MISI

Menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi.

 

 

POLISI

 "Politeknik Kota Bharu komited dalam membudayakan amalan EKSA secara berterusan dan sistematik bagi meningkatkan persekitaran dan budaya kerja serta mutu perkhidmatan yang berkualiti dalam organisasi berteraskan semangat kerja berpasukan yang tinggi seiring dengan transformasi Kementerian Pendidikan Tinggi."

 

 

 

 

 

 Tarikh Kemaskini : 22 Februari 2018

 

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI

  

 

Takwim PKB

Go to top