» SPMP   » eThumb        » Emel 1GovUC   » HRMIS 2.0 

» iClaim  » PKB- Joblink    » Jobcart.com    » MYSPA 

» Proceeding 7th CiE-TVET 2017  

 

 

Senarai graduan untuk Majlis Konvokesyen kali ke-31 akan dikeluarkan selepas keputusan rasmi penilaian khas pada 29 Januari 2018.

Pelajar perlu mendaftar untuk pengesahan kehadiran konvokesyen pada tarikh yang akan diberitahu kemudian.

Majlis Konvokesyen kali ke-31 akan berlangsung pada 4 Mac 2018 sehingga 7 Mac 2018 dan aturan sidang adalah seperti berikut :

  • Sidang I  : Jabatan Kejuruteraan Elektrik
  • Sidang II : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
  • Sidang III : Jabatan Perdagangan
  • Sidang IV : Jabatan Kejuruteraan Awam

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

Takwim PKB

Go to top