» SPMP   » eThumb        » Emel 1GovUC   » HRMIS 2.0 

» iClaim  » PKB- Joblink    » Jobcart.com    » MYSPA 

» Proceeding 7th CiE-TVET 2017  

 

 

Keputusan Rayuan Pelajar akan dikeluarkan pada 18 Disember 2017. Pelajar boleh menghubungi Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu mulai Tarikh tersebut atau datang sendiri ke Unit Peperiksaan PKB.

Surat Keputusan akan diposkan ke alamat seperti yang tercatat pada surat permohonan rayuan kepada tuan/puan selepas keputusan rayuan dikeluarkan. 

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

Takwim PKB

Go to top