Tarikh Keputusan Rasmi Penilaian Akhir Sesi JUN 2017 dan Tarikh Keputusan Rasmi Penilaian Latihan Industri Sesi JUN 2017 adalah pada  20 NOVEMBER 2017 (ISNIN) . Pelajar boleh menyemak dan mencetak Slip Keputusaan Peperiksaan masing-masing mulai tarikh tersebut*.  

Pelajar yang ingin membuat rayuan keatas keputusan penilaiannya boleh berbuat demikian secara bertulis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik Kota Bharu dalam tempoh Empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan rasmi dan disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. 

Tarikh akhir Rayuan Keputusan adalah pada 04 DISEMBER 2017. 

*Tertakluk Kepada Perubahan

Sebarang pertanyaan sila rujuk :

Unit Peperiksaan

Politeknik Kota Bharu

Takwim PKB

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT
next
prev
Go to top