» SPMP   » eThumb        » Emel 1GovUC   » HRMIS 2.0 

» iClaim  » PKB- Joblink    » Jobcart.com    » MYSPA 

» Proceeding 7th CiE-TVET 2017  

 

 

 • Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar.

 • Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 2 minggu selepas aduan diterima.

 • Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester pengajian berakhir.

 • Berusaha untuk melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang mejalani latihan industri pada satu-satu semester.

 • Kelulusan tempahan kenderaan dalam masa 2 hari dari tarikh permohonan

Perkhidmatan Online

 1. PKB
 2. Pelajar
 3. G2G
 4. G2C
 5. G2B
 6. BLOG MINI
Internet
*** EThumb *** EKerosakan *** ITransport *** IClaim *** SPMP *** OPAC Library *** NCME 18
Intranet
*** DSPACE *** PKB Tube
*** SPMP *** 1L5G *** ALUMNI PKB *** CIDOS *** PKB-JOBLINK
*** myGovernment *** KPM *** ANM *** ESIS *** JPP *** HRMIS 1.0 *** HRMIS 2.0 *** MYSPA *** MYSPATA *** AKEPT

Takwim PKB

Go to top